Llei 11/2021: Mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

El 10 de juliol de 2021 es va publicar en el BOE la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016. Aquesta norma modifica diverses figures impositives i s’introdueixen mesures tendents a prevenir i lluitar contra el frau, reforçant el control tributari. Pel que fa a l’àmbit fiscal, les principals mesures adoptades són:

  • Es limiten els pagaments en efectiu a un màxim de 1.000 euros per pagament.
  • Transposició de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol, coneguda com a Directiva anti-elusió fiscal o, per les seves sigles en anglès, com *ATAD.
  • Modificacions en vehicles d’inversió.
  • Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques.
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i Impost sobre Successions i Donacions.
  • Procediments tributaris.
  • S’adequa el terme de paradisos fiscals al de jurisdiccions no cooperatives.
  • Es limita la reducció de l’IRPF del 60% aplicable a determinats rendiments del capital immobiliari.

Informació facilitada per Grant Thornton

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.