L’assegurança per a sanitaris va fer costat a 5.000 professionals i les seves famílies i va destinar 8,4 milions d’euros entre indemnitzacions i subsidis per hospitalització

Des del 14 de març de 2020 fins al 31 de març de 2021, un grup de 107 asseguradores ha protegit a més d’un milió de professionals de centres sanitaris i residències a Espanya a través d’una assegurança de Vida i de Subsidi per hospitalització. El resultat d’aquesta protecció es coneix avui: prop de 5.000 persones han pogut comptar amb les proteccions disposades per la indústria de l’assegurança de manera gratuïta.

Les asseguradores participants en aquesta iniciativa han pagat 4,3 milions d’euros a les famílies de 143 professionals que van perir a causa del coronavirus. El capital assegurat per mort ascendia a 30.000 euros. Si es pren com a referència la grandària habitual de les famílies a Espanya, s’estima que les indemnitzacions han pogut arribar al mig miler d’hereus legals que els morts van deixar després de si (pares, cònjuges, parelles de fet, fills, germans…).

Altres 4,1 milions d’euros corresponen a les indemnitzacions per subsidi per hospitalització lliurades als 4.487 treballadors de centres sanitaris i residències que van ser hospitalitzats en emmalaltir de COVID-19. Aquest subsidi d’hospitalització comportava el pagament de 100 euros al dia sempre que l’estada hospitalària superés els tres dies i fins a un màxim de dues setmanes. És a dir, els pagaments van oscil·lar entre els 400 i els 1.400 euros per persona. Finalment, la indemnització mitjana ha estat de 913 euros, del que es desprèn que l’ingrés tipus ha rondat els nou dies. Els familiars d’aquells professionals que van morir han percebut addicionalment el subsidi corresponent al mateix temps que el malalt es va trobar ingressat.

En total, l’assegurança ha destinat 8,4 milions d’euros entre indemnitzacions de l’assegurança de vida i en concepte de subsidis per hospitalització.

Informació facilitada per Adn del Seguro.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.