Codi Ètic

El Codi Ètic, té com a objecte proporcionar una sèrie de pautes que han de regir l’actuació de tots els empleats, col·laboradors, proveïdors, clients i, en general, qualsevol Entitat o persona que desenvolupi relacions professionals i econòmiques amb nosaltres. En aquest sentit, el Consell d’Administració de Badia i Associats Corredoria d’Assegurances S.A, té present que el veritable valor d’una empresa es troba en la seva honestedat. I és per això que a través del present Codi Ètic, volem traçar un camí a seguir per tots els membres que componen l’Entitat i que treballen amb nosaltres sobre la base dels mateixos objectius.