Avís Legal

NIF A-59126995, domicili social: plaça de la Corona 17, 08402 Granollers
(Barcelona). Registre DGS J-276 d’àmbit nacional.

Responsabilitat civil assegurada en AIG EUROPE pòlissa 0131900503-3404 ajustada a llei i amb capacitat financera amb capital 2.100.000 €.

Web: www.badiaasociados.com

L’informem que no tenim cap vincle de participació amb companyies asseguradores, i que l’assessorem sobre la base de l’anàlisi d’un nombre suficient de contractes d’assegurances, per poder-li formular una recomanació professional respecte al contracte més adequat a les seves necessitats.

D’acord amb els articles 44, 45 i 46 de la Llei 26/2006, disposem d’un servei d’atenció al client i servei de defensor del client totalment extern a la nostra corredoria al qual pot recórrer: JGBR Advocats i Assessors del carrer Bailén 71 bis 6, 08009 Barcelona. Tel. 93 244 89 00. Fax 93 265 19 71. www.jgbr.es.

Li recordem que les seves dades s’han incorporat al nostre fitxer, titularitat de Badia i Associats SA, amb domicili a Granollers, a la plaça de la Corona 17. La finalitat del tractament és prestar al prenedor, assegurat i beneficiari les gestions i informació necessàries relacionades amb les assegurances contractades. Són destinataris de la informació per complir amb la finalitat descrita la companyia asseguradora i les empreses del Grup (Organització d’arxius del Vallès SL). Pot exercir el seu dret d’accés, oposició, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals per petició escrita a les nostres oficines, d’acord amb la Llei 2016/679 del Parlament Europeu