Reforma de la llei de trànsit

Arag, Autos, Normativa

Aquest any entrarà en vigor la reforma de la llei de trànsit, que comporta una sèrie de canvis importants en la retirada de punts. A l’espera de la seva aprovació definitiva i publicació en el BOE, l’assegurança ‘ARAG Carnet per Punts’ ha guanyat de nou protagonisme entre els conductors que temen que la nova normativa pugui afectar els seus punts del carnet.

Quines són les principals modificacions de la reforma de la llei de trànsit?
• L’advocat especialista en temes de trànsit de la companyia comenta que la principal novetat de la reforma és l’increment de la retirada de punts en comportaments de risc. Per exemple, subjectar el mòbil mentre es condueix passa de penalitzar-se amb 3 punts a 6 i no utilitzar el cinturó de seguretat augmenta de 3 a 4.
• També se suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguin augmentar la velocitat fins a un màxim de 20 km/h més del permès en avançaments.
•A més, se substitueix la infracció per utilitzar mecanismes de detecció de radars pel mer fet de portar-los en el vehicle, mantenint-se la retirada de 3 punts.
• La normativa també limita la velocitat a 20 km/h en les vies amb plataforma única de calçada i vorera, i a 30 km/h en les vies amb un únic carril de circulació per a cada sentit. En aquelles vies amb més d’un carril de circulació per a cada sentit el límit de velocitat continuarà sent de 50 km/h.
• Segons l’advocat Jordi Marí, una altra de les novetats més destacades ha estat la prohibició que els vehicles de mobilitat personal (com a patinets) circulin per la vorera, zones per als vianants, vies interurbanes, travessies, túnels urbans, autopistes o autovies.

Com recuperar els punts perduts?
Sobre la recuperació de punts, s’unifica el termini que caldrà transcórrer sense perdre cap per a recuperar el saldo inicial de 12 a dos anys. Abans eren tres anys si la infracció era molt greu i dues si era greu.
“Una de les cobertures de les quals disposa ‘ARAG Carnet per Punts’ és la realització de cursos de recuperació de punts, en cas d’estar en risc el carnet de l’assegurat. A més, també abasta les despeses de matriculació i taxes”.

Juan Dueñas, director territorial Zona Aquest d’ARAG
Relacionat amb la recuperació del carnet, s’afegeix com a infracció molt greu la utilització de dispositius d’intercomunicació no autoritzats en les proves per a l’obtenció o recuperació del permís de conducció. Se sancionarà amb multa de 500 euros i la prohibició de presentar-se a les proves en un termini de 6 mesos.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.