¿El seguro cubre las viviendas arrasadas por la lava del volcán de La Palma?

La muntanya de lava provocada per l’erupció del volcà de l’illa de la Palma té una altura mitjana de sis metres, ha emès fins al moment entre 6.000 i 9.000 tones diàries de diòxid de sofre i avança a 700 metres per hora, arrasant al seu pas cases, cultius i infraestructures. Unes propietats que pagaran el Govern o el Consorci de Compensació d’Assegurances. Això sí, l’habitatge ha d’estar assegurada.

L’immoble ha d’estar assegurat

Aquesta pot ser una bona notícia per als ciutadans que hagin perdut la seva casa entre la lava, però és important assenyalar que es podrà accedir a aquest fons si l’afectat tenia contractat una assegurança. És a dir, perquè cobreixi els danys de l’habitatge, haurà de tenir contractat una assegurança de llar i estar al corrent del pagament de les quotes i el mateix succeeix amb la pòlissa del cotxe si, per exemple, la lava l’engoleix o la cendra danya el motor.

Així, EFE recorda que l’assegurat hauria de contactar en primer lloc amb la seva companyia, que en alguns casos estan habilitant números d’atenció especial per a aquest succés, i seguir les indicacions per a reclamar al Consorci de Compensació de l’Assegurança.

Encara que abans d’iniciar una reclamació, l’assegurat haurà d’accedir al domicili quan sigui possible, fer un llistat de les pèrdues materials sofertes i recopilar les factures de les despeses ocasionades per no poder accedir a l’habitatge.

Què succeeix si es declara una catàstrofe natural

Si l’erupció volcànica de la Palma es declarés catàstrofe natural, la situació canviaria i seria el Govern i no el Consorci de Compensació d’Assegurances ni l’asseguradora els qui es farien càrrec de les indemnitzacions.

Quins riscos estan coberts pel Consorcio?

Fenòmens de la naturalesa: inundació, terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, tempestats ciclòniques, tornados i caigudes de meteorits.

No obstant això, queden fora de les cobertures del Consorci la pluja directa sobre un ben assegurat que provoqui un sinistre. A més, també queden excloses les propietats perjudicades a causa d’inundacions provocades per un trencament de presa, canals o embornals.

Fenòmens ocasionats per violència: dins d’aquest grup es troben els sinistres que es produeixin a conseqüència d’actes de terrorisme, rebel·lió, motí o tumult popular.

Sinistres produïts per les Forces Armades: la categoria inclou qualsevol perjudici ocasionat per les Forces o Cossos de Seguretat sempre que es produeixin de manera extraordinària en temps de pau.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.